ایمان واقعی

دختری با چتر زیر باران girl under rain

روزی روزگاری اهالی یه دهکده تصمیم گرفتند

تا برای نزول باران دعا کنند, در روز موعود همه

مردم برای مراسم دعا در محلی جمع شدند و تنها

یک پسر بچه با خودش چتری آورده بود

و این یعنی ایمان

/ 0 نظر / 70 بازدید