همت

خاطر افسرده ای را شاد کردن همت است

  

    باغ آفت دیده را آباد کردن همت است

   

      در زمان ناتوانی یاد یاران فخر نیست

   

        روز قدرت از ضعیفان یاد کردن همت است

/ 0 نظر / 20 بازدید