سپاسگزارم

خداوندا بابت تمامی سال های زندگیم که مراقبم بودی بابت تمامی لحظات قشنگی که فرصت دیدنشان را به من دادی بابت تمامی درد ها ورنج هایی که باعث قویترشدنم شد بابت تمامی شادی هایی که حس زنده بودن را به من داد ودرنهایت از اینکه مرا خلق کردی تا تجربه کنم زیباترین حس یعنی حس زندگی را از تو بی نهایت سپاسگزارم.

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید