تفلیس چه خبر؟

سیزدهمین المپیک جوانان اروپا در ورزشگاه میخاییل مسخی در منطقه واکه تفلیس افتتاح شد این رویداد در تاریخ ورزش کشور گرجستان بسیار با اهمیت است . تصاویر زیر از سایت تفلیس . کام گرفته شده است .

http://www.teflis.com/wp-content/uploads/2015/07/Olympic-festival-Tbilisi-2015-01.jpg

http://www.teflis.com/wp-content/uploads/2015/07/Olympic-festival-Tbilisi-2015-02.jpg

http://www.teflis.com/wp-content/uploads/2015/07/Olympic-festival-Tbilisi-2015-09.jpg

http://www.teflis.com/wp-content/uploads/2015/07/Olympic-festival-Tbilisi-2015-03.jpg

http://www.teflis.com/wp-content/uploads/2015/07/Olympic-festival-Tbilisi-2015-18.jpg

/ 0 نظر / 26 بازدید