اطلاعات آموزشی  کشور گرجستان

               سیستم آموزشی کشور گرجستان به سه دسته عمومی ،فنی و حرفه ای و عالی که کاملا مطابق استانداردهای اروپایی  می باشد ، تقسیم  شده است . در کشور گرجستان 2086 مدرسه دولتی و 226 مدرسه خصوصی وجود دارد .حدود 600000 دانش آموز و 59000 معلم در این مدارس فعالیت می کنند. مدت تحصیل 12 سال  شامل ،اول تا ششم (دوره ابتدایی )، هفتم تا نهم (دوره پایه ) ،از دهم تا دوازدهم (متوسطه )  می باشد.دانش آموزان پس از تحصیلات خود  در دبیرستان "دیپلم دبیرستان "  را دریافت می نمایند. مدارس عمومی در گرجستان توسطه هیئت امنا مدیریت می شود که ترکیب آن از والدین ،معلمین و دانش آموزان است .هیئت امنا بودجه مدرسه و آیین نامه داخلی را تدوین می کند .

        بر اساس قانون اساسی گرجستان  تحصیل رایگان می باشدو همچنین تحصیل تا کلاس نهم اجباری است . از سال 2011 هر دانش آموزی که وارد مدرسه می شود از طرف دولت یک دستگاه رایانه (نوت بوک ) همراه با برنامه و بازیهای آموزشی هدیه می گیرد.

           هر دانش آموزی بعد از تحصیل 9 سال در مدرسه  (دوره های ابتدایی و پایه ) در صورت دریافت گواهینامه مربوطه (9ساله ) با معدل 5.5 ، از طریق ثبت نام می تواند بدون امتحانات وارد آموزشگاه فنی و حرفه ای گردد. از سال 2012 هر تبعه گرجستان که مایل به آموزش حرفه ای جدید  در آموزشگاههای فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی  باشد، از دولت کمک هزینه به مبلغ 1000 لاری را دریافت می کند. دریافت کمک هزینه ها از طریق مرکز اطلاع رسانی آموزشگاه های فنی حرفه ای وزارت علوم و آموزش صورت می گیرد. . در دو آموزشگاه فنی و حرفه ای (در شهر کابولتی و کاچرتی ) خوابگاه رایگان برای دانشجویان از مناطق کوهستانی دایر شده است . هر آموزشگاه فنی و حرفه ای مجهز به دستگاههای خودکار و پاسخگوی درخواست های جدید آموزش حرفه های جدید می باشد.

              دانش آموزان در پایان مقطع متوسطه "دیپلم متوسطه " می گیرند .  و پس از آن مجاز به ادامه تحصیل در موسسات آموزش عالی می باشند .امتحانات دریافت دیپلم ،بصورت نهایی در 8 ماده درسی از جمله :زبان و ادبیات گرجی ،زبان خارجی ،ریاضی ،شیمی ،فیزیک ،بیولوژی ،تاریخ و جغرافیا  می باشد. این امتحانات به وسیله رایانه Computer A daptiveTesting(CAT) برگزار می شود . بنا به گزارش سازمانهای بین المللی  گرجستان از نظر برگزاری امتحانات مدارس از طریق تجهیزات مدرن فن آوریها ، یکی از اولین کشورهاست .

برنامه درسی مدارس گرجستان

ساعات مواد درسی در مقطع  (ابتدایی)

ششم

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

     مواد درسی                  پایه

5

5

6

6

7

7

زبان و ادبیات گرجی

4

4

5

5

5

4.5

ریاضی

 

         

زبان های خارجی

3

3

3

3

2

2

الف- انگلیسی

2

2

 

 

 

 

ب- روسی

3

3

 

 

 

 

تاریخ گرجستان

3

3

3

3

2

2

طبیعت شناسی

2

2

 

 

 

0.5

علوم رایانه

2

2

2

2

2

2

هنرهای تصویری

2

2

2

2

2

2

موسیقی

2

2

2

2

2

2

ورزش

28

28

23.5

23

22

22

جمع ساعات در هفته

 

برنامه درسی مدارس گرجستان

ساعات مواد درسی در مقطع  پایه و متوسطه (دبیرستان)

اضا

فه

دبیرستان

پایه

پایه

دوازدهم

یازدهم

دهم

نهم

هشتم

هفتم

1

5

5

5

5

5

5

زبان و ادبیات گرجی

1

5

5

5

4

4

4

ریاضی

 

           

زبان های خارجی

2

2

2

2

2

3

3

الف- انگلیسی

 

2

2

2

2

2

2

ب- روسی

1

2

3

2

4

3

3

تاریخ

1

 

2

2

2

2

2

جغرافیا

 

 

 

3

2

 

 

آموزش شهروندی

 

0.5

 

 

 

0.5

 

دفاع غیر نظامی و امنیت

 

 

1.5

 

 

 

 

علایم راهنمایی و امنیت

 

 

 

 

 

 

3

علوم تجربی

1

 

2

3

2

2

 

زیست شناسی

1

 

2

2

3

2

 

فیزیک

1

 

3

2

2

2

 

شیمی

 

 

 

 

1.5

1.5

2

هنرهای تصویری

 

 

 

 

1.5

1.5

2

هنرهای موسیقی

 

2

1.5

2

2

2

2

ورزش

 

زیست شناسی  1

تمدن 2

هنر آموزی 2

 

 

 

مواد اضافی و فوق برنامه

9

19.5

31

32

33

31

28

جمع ساعات در هفته

 

28.5

           

 

             آموزش عالی در کشور گرجستان توسط موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ارائه می شود .آموزش عالی در کشور  گرجستان تحت نظارت وزارت آموزش و علوم می باشد .( تمام تحصیلات از ابتدایی تا دانشگاه تحت نظارت  وزارت آموزش و علوم است )در کشور گرجستان  سه سطح آموزش عالی وجود دارد :1- دوره کارشناسی 2- دوره کارشناسی ارشد 3- دوره نامزد علوم /دکتری (برابر با phd)

/ 0 نظر / 15 بازدید